Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Turniej Judo Dzieci o Puchar Wójta U9
Kowala, 16.09.2017
 

Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Kowala
Turniej Judo Dzieci o Puchar Wójta U11 Turniej Judo Dzieci o Puchar Wójta U13 Turniej Judo Młodzików o Puchar Wójta U15
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW
 KLASYFIKACJE MEDALOWE I PUNKTOWE
Klasyfikacja medalowa - mężczyźni
Lp Klub Złote Srebrne Brązowe
1UKS SameJudo 335
2KS Gwardia Białystok110
3UKS Judo Fight Club Warszawa110
4UKJ Lemur Warszawa102
5UKJ Champion Warszawa100
6IKIZAMA Judo Klub Piaseczno012
Klasyfikacja medalowa - kobiety
Lp Klub Złote Srebrne Brązowe
1UKJ Champion Warszawa311
2UKJ Lemur Warszawa302
3UKS Judo Fight Club Warszawa100
4UKS Spartakus Lublin100
5UKS SameJudo 021
6UKJ Kobra Warszawa020
7KS Gwardia Białystok010
8ULKS Judo Kowala010
Klasyfikacja medalowa - razem
Lp Klub Złote Srebrne Brązowe
1UKJ Champion Warszawa411
2UKJ Lemur Warszawa404
3UKS SameJudo 356
4UKS Judo Fight Club Warszawa210
5KS Gwardia Białystok120
6UKS Spartakus Lublin100
7UKJ Kobra Warszawa020
8IKIZAMA Judo Klub Piaseczno012
9ULKS Judo Kowala010
Klasyfikacja punktowa - mężczyźni
Lp Klub Punkty
1UKS SameJudo 62.5
2UKJ Lemur Warszawa23.5
3IKIZAMA Judo Klub Piaseczno20.0
4KS Gwardia Białystok8.0
5UKS Judo Fight Club Warszawa8.0
6UKS Ippon MDK Kutno7.0
7UKJ Champion Warszawa5.0
Klasyfikacja punktowa - kobiety
Lp Klub Punkty
1UKJ Lemur Warszawa27.0
2UKS SameJudo 11.5
3UKJ Champion Warszawa9.0
4KS Gwardia Białystok7.0
5UKS Judo Fight Club Warszawa4.0
6UKS Spartakus Lublin3.0
7ULKS Judo Kowala2.0
Klasyfikacja punktowa - razem
Lp Klub Punkty
1UKS SameJudo 74.0
2UKJ Lemur Warszawa50.5
3IKIZAMA Judo Klub Piaseczno20.0
4KS Gwardia Białystok15.0
5UKJ Champion Warszawa14.0
6UKS Judo Fight Club Warszawa12.0
7UKS Ippon MDK Kutno7.0
8UKS Spartakus Lublin3.0
9ULKS Judo Kowala2.0

Polityka prywatności Judostat.pl