Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Międzynarodowy Festiwal Judo Dzieci i Młodzieży U10-6 kyu
Płock, 27.10.2019
 

Międzynarodowy Festiwal Judo Dzieci i Młodzieży
Międzynarodowy Festiwal Judo Dzieci i Młodzieży U10-powyżej 6 kyu Międzynarodowy Festiwal Judo Dzieci i Młodzieży U12- 6 kyu Międzynarodowy Festiwal Judo Dzieci i Młodzieży U12- powyżej 6 kyu Międzynarodowy Festiwal Judo Dzieci i Młodzieży U14-6 kyu Międzynarodowy Festiwal Judo Dzieci i Młodzieży U14-powyżej 6 kyu Międzynarodowy Festiwal Judo Dzieci i Młodzieży U16-6kyu Międzynarodowy Festiwal Judo Dzieci i Młodzieży U16-powyżej 6 kyu
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni M-01 M-02 M-03 M-04 M-05 M-06 M-07 M-08 M-09 M-10 M-11 M-12 M-13 M-14 M-15 M-16 M-17 M-18 M-19 M-20 M-21 M-22
Kobiety K-01 K-02 K-03 K-04 K-05 K-06 K-07 K-08


Polityka prywatności Judostat.pl