Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Ogólnopolski Turniej Judo - U12 (2010-2011)
Grodzisk Mazowiecki, 05.06.2021
 

Ogólnopolski Turniej Judo
Ogólnopolski Turniej Judo - U10 (2012-2013) Ogólnopolski Turniej Judo - U14 (2008-2009)
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -30 kg -33 kg -36 kg -39 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg +66 kg
Kobiety -27 kg -30 kg -33 kg -36 kg -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg +57 kg

 kategoria: -39 kg
Kowalczuk Piotr - Warowny Krzysztof 10:0
Cudny Franciszek - Szymaniak Filip 10:0
Wilczewski Adam - Warowny Krzysztof 0:10
Kowalczuk Piotr - Cudny Franciszek 10:0
Wilczewski Adam - Szymaniak Filip 10:0
Cudny Franciszek - Warowny Krzysztof 0:10
Wilczewski Adam - Cudny Franciszek 0:10
Kowalczuk Piotr - Szymaniak Filip 10:0
Wilczewski Adam - Kowalczuk Piotr 0:10
Szymaniak Filip - Warowny Krzysztof 0:10
Grupa
1 2 3 4 5 PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Wilczewski Adam
UKS Judo Victoria Międzyborów
 00100101 4
2. Kowalczuk Piotr
KS Gwardia Białystok
10 101010404 1
3. Cudny Franciszek
Klub Sportowy Nastula Club Warszawa
100 100202 3
4. Szymaniak Filip
UKS SameJudo
000 000 5
5. Warowny Krzysztof
UKS Judo Panda Warszawa
1001010 303 2

Polityka prywatności Judostat.pl