Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Ogólnopolski Turniej Judo - U12 (2010-2011)
Grodzisk Mazowiecki, 05.06.2021
 

Ogólnopolski Turniej Judo
Ogólnopolski Turniej Judo - U10 (2012-2013) Ogólnopolski Turniej Judo - U14 (2008-2009)
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -30 kg -33 kg -36 kg -39 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg +66 kg
Kobiety -27 kg -30 kg -33 kg -36 kg -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg +57 kg

 kategoria: -40 kg
Grupa I
Szlezak Agata - Brzozowska Sabina 10:0
Kononiuk Karolina - Wyszkowska Oliwia 10:0
Szlezak Agata - Wyszkowska Oliwia 10:0
Kononiuk Karolina - Brzozowska Sabina 10:0
Szlezak Agata - Kononiuk Karolina 10:0
Wyszkowska Oliwia - Brzozowska Sabina 0:10
 
Grupa II
Miernicka Gabriela - Łoboda Liliana 0:10
Lechowicz Gabriela Anna - Łoboda Liliana 0:10
Lechowicz Gabriela Anna - Miernicka Gabriela 10:0
Grupa I
1234PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Szlezak Agata
UKS 3 Piła
 101010303 1
2. Kononiuk Karolina
UKS SameJudo
0 1010202 2
3. Wyszkowska Oliwia
UKS SameJudo
00 000 4
4. Brzozowska Sabina
UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki
0010 101 3

Grupa II
123PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Lechowicz Gabriela Anna
UKS Judo Fight Club Warszawa
 100101 2
2. Miernicka Gabriela
UKS SameJudo
0 000 3
3. Łoboda Liliana
UKS SameJudo
1010 202 1
Półfinały / Finał
 
Szlezak A. 
Lechowicz G. 
Lechowicz G. 
Kononiuk K. 
Łoboda L. 
Kononiuk K. 
Kononiuk K. 


Polityka prywatności Judostat.pl