Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Ogólnopolski Turniej Judo U10
Grodzisk Mazowiecki, 24.04.2022
 

Ogólnopolski Turniej Judo
Ogólnopolski Turniej Judo U12 Ogólnopolski Turniej Judo U14 Ogólnopolski Turniej Judo U16
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni M-01 M-02 M-03 M-04 M-05 M-06 M-07 M-08
Kobiety -25 kg -27 kg -29 kg -31 kg -33 kg -35 kg -38 kg -41 kg -44 kg -47 kg -50 kg

 kategoria: -25 kg
Grupa I
Zamęcka Hanna - Król Aleksandra 10:0
Bromorska Tosia - Kujawka Julia 10:0
Zamęcka Hanna - Kujawka Julia 10:0
Bromorska Tosia - Król Aleksandra 10:0
Zamęcka Hanna - Bromorska Tosia 10:0
Kujawka Julia - Król Aleksandra 10:0
 
Grupa II
Marciniak Natalia - Staniszkis Zosia 0:10
Szwaj Stella - Rek Aleksandra 0:10
Marciniak Natalia - Rek Aleksandra 0:10
Szwaj Stella - Staniszkis Zosia 10:0
Marciniak Natalia - Szwaj Stella 0:10
Rek Aleksandra - Staniszkis Zosia 10:0
Grupa I
1234PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Zamęcka Hanna
UKS SameJudo
 101010303 1
2. Bromorska Tosia
UKJ Champion Warszawa
0 1010202 2
3. Kujawka Julia
Klub Sportowy Judo Heros Łódź Łódź
00 10101 3
4. Król Aleksandra
Hachi Judo Warszawa
000 00 4

Grupa II
1234PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Marciniak Natalia
Klub Sportowy Judo Heros Łódź Łódź
 00000 4
2. Szwaj Stella
Hachi Judo Warszawa
10 010202 2
3. Rek Aleksandra
UKS SameJudo
1010 10303 1
4. Staniszkis Zosia
UKS Judo Victoria Międzyborów
1000 101 3
Półfinały / Finał
 
Zamęcka H. 
Zamęcka H. 
Szwaj S. 
Rek A. 
Rek A. 
Rek A. 
Bromorska T. 


Polityka prywatności Judostat.pl