Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Turniej Judo Dzieci o Puchar Wójta U9
Kowala, 16.09.2017
 

Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Kowala
Turniej Judo Dzieci o Puchar Wójta U11 Turniej Judo Dzieci o Puchar Wójta U13 Turniej Judo Młodzików o Puchar Wójta U15
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Lp.KlubSUMA -18 -21 -24 -27 -30 -34 -42 -46 +46 -21 -24 -27 -30 -33 -36 -40 +40
1IKIZAMA Judo Klub Piaseczno5   131            
2Judo MIZUKA Sp. z o.o. Opole1   1           
3KS Gwardia Białystok5  22    1      
4UKJ Champion Warszawa11 11111   1111   2
5UKJ Kobra Warszawa5 21   1 1
6UKJ Lemur Warszawa12 141   1311
7UKS Ippon MDK Kutno2 11   
8UKS Judo Fight Club Warszawa3 11  1
9UKS SameJudo 17 33142  121
10UKS Spartakus Lublin2 1  1
11ULKS Judo Kowala6 3  21

Polityka prywatności Judostat.pl