Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Panda Cup 2019 dla początkujących U10
Warszawa Ursus, 12.05.2019
 

Panda Cup 2019 dla początkujących
Panda Cup 2019 dla początkujących U12 Panda Cup 2019 dla początkujących U14
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Lp.KlubSUMA -24 -26 -28 -30 -32 -34 -36 -39 -42 -45 +45 -23 -25 -27 -29 -32 -35 -38 +38
1Hato Judo Warszawa32 837233 1    13  1  
2IKIZAMA Judo Klub Piaseczno13 122112 11   2   
3UKJ Bushido Piaseczno4 1111     
4UKJ Champion Warszawa4 12  1   
5UKJ Lemur Warszawa37 834331211 4322  
6UKJ Meiyo Warszawa1 1   
7UKS Judo Panda Warszawa20 5412111 113  
8UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki5 1112 

Polityka prywatności Judostat.pl