Lista zawodnikówkategorialokatahead to head
Ryszard Tumiel -24 kg 5 60%
Maja Modzelewska -22 kg 1 100%