Lista zawodnikówkategorialokatahead to head
Oliwier Wiórkiewicz -55 kg - 0%