WojewództwoZawodnicy
Mazowiecki OZJudo 162
Podlaski OZJudo 5