WojewództwoZawodnicy
Mazowiecki OZJudo 10
Podlaski OZJudo 1