WojewództwoZawodnicy
Lubelski OZJudo 2
Łódzki OZJudo 6
Mazowiecki OZJudo 46
Świętokrzyski OZJudo 7
Wielkopolski OZJudo 2