WojewództwoZawodnicy
Lubelski OZJudo 1
Mazowiecki OZJudo 5