WojewództwoZawodnicy
Lubelski OZJudo 2
Łódzki OZJudo 2
Mazowiecki OZJudo 59
Opolski OZJudo 1
Podlaski OZJudo 5