WojewództwoZawodnicy
Lubelski OZJudo 2
Łódzki OZJudo 5
Mazowiecki OZJudo 57
Podlaski OZJudo 10