WojewództwoZawodnicy
Kujawsko-Pomorski OZJudo 2
Lubuski OZJudo 4
Łódzki OZJudo 3
Mazowiecki OZJudo 116
Podlaski OZJudo 5
Pomorski OZJudo 12
Warmińsko-Mazurski OZJudo 5
Wielkopolski OZJudo 6