WojewództwoZawodnicy
Mazowiecki OZJudo 1
Pomorski OZJudo 1