WojewództwoZawodnicy
Lubuski OZJudo 1
Mazowiecki OZJudo 2