Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:, Grodzisk Mazowiecki
Aktualna liczba zawodników:128, w tym kobiet: 65 (50.78%), mężczyzn: 63 (49.22%)
Liczba zawodów:92
Czas udziału we współzawodnictwie:7 lat 64 dni (2017 - 2024)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:500
wygrane: 244 (48.8%), przegrane: 256 (51.2%)
Mężczyźni:317
wygrane: 119 (37.54%), przegrane: 198 (62.46%)
SUMA:817
wygrane: 363 (44.43%), przegrane: 454 (55.57%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Mateusz Czupryński (66.67%, 6/3)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Amelia Świesiulska (87.5%, 7/1)Polityka prywatności Judostat.pl