Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
LUKS Jusport Justynów
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Łódzki OZJudo
Adres:ul. Łódzka 17, 95-020 Justynów
Aktualna liczba zawodników:69, w tym kobiet: 26 (37.68%), mężczyzn: 43 (62.32%)
Liczba zawodów:70
Czas udziału we współzawodnictwie:22 lat 14 dni (2000 - 2022)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:126
wygrane: 46 (36.51%), przegrane: 80 (63.49%)
MężczyĽni:404
wygrane: 197 (48.76%), przegrane: 207 (51.24%)
SUMA:530
wygrane: 243 (45.85%), przegrane: 287 (54.15%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Karol Olczak (81.82%, 9/2)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Dominika Szulc (56%, 14/11)Polityka prywatności Judostat.pl