Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UKJ 225 Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:Brożka 15, 01-451 Warszawa
Aktualna liczba zawodników:337, w tym kobiet: 88 (26.11%), mężczyzn: 249 (73.89%)
Liczba zawodów:284
Czas udziału we współzawodnictwie:15 lat 221 dni (2005 - 2021)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:1269
wygrane: 647 (50.99%), przegrane: 622 (49.01%)
MężczyĽni:3004
wygrane: 1534 (51.07%), przegrane: 1470 (48.93%)
SUMA:4273
wygrane: 2181 (51.04%), przegrane: 2092 (48.96%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Marceli Bonder (80%, 8/2)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Natalia Szatkowska (82.35%, 28/6)Polityka prywatności Judostat.pl