Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKJ Arcus Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Mazowiecki OZJudo
Poprzednie nazwy klubu: UKJ Białołęka Warszawa (1980 - 2014)
Adres:Przytulna 3, 03-083 Warszawa
Aktualna liczba zawodników:122, w tym kobiet: 31 (25.41%), mężczyzn: 91 (74.59%)
Liczba zawodów:184
Czas udziału we współzawodnictwie:17 lat 248 dni (2006 - 2024)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:357
wygrane: 173 (48.46%), przegrane: 184 (51.54%)
Mężczyźni:884
wygrane: 386 (43.67%), przegrane: 498 (56.33%)
SUMA:1241
wygrane: 559 (45.04%), przegrane: 682 (54.96%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Eryk Zdanowski (87.5%, 14/2)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Aleksandra Janeczko (71.01%, 49/20)Polityka prywatności Judostat.pl