Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS Judo Sensei Płock
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:Gawareckiego 2m 12, 09-400 Płock
Aktualna liczba zawodników:171, w tym kobiet: 62 (36.26%), mężczyzn: 109 (63.74%)
Liczba zawodów:243
Czas udziału we współzawodnictwie:23 lat 159 dni (2000 - 2024)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:522
wygrane: 229 (43.87%), przegrane: 293 (56.13%)
Mężczyźni:1128
wygrane: 520 (46.1%), przegrane: 608 (53.9%)
SUMA:1650
wygrane: 749 (45.39%), przegrane: 901 (54.61%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Piotr Giszczak (79.07%, 34/9)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Rozalia Linowska (67.86%, 19/9)Polityka prywatności Judostat.pl