Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
Jagiellonia JC Białystok
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Podlaski OZJudo
Adres:Rumiankowa 13, 15-665 Białystok
Aktualna liczba zawodników:43, w tym kobiet: 12 (27.91%), mężczyzn: 31 (72.09%)
Liczba zawodów:49
Czas udziału we współzawodnictwie:57 lat 97 dni (1965 - 2022)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:68
wygrane: 24 (35.29%), przegrane: 44 (64.71%)
MężczyĽni:57
wygrane: 14 (24.56%), przegrane: 43 (75.44%)
SUMA:125
wygrane: 38 (30.4%), przegrane: 87 (69.6%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Kacper Nosko (37.5%, 3/5)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Monika Pszenna (66.67%, 8/4)Polityka prywatności Judostat.pl