Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UKJ 82 Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:Górczewska 201, 01-459 Warszawa
Aktualna liczba zawodników:114, w tym kobiet: 36 (31.58%), mężczyzn: 78 (68.42%)
Liczba zawodów:135
Czas udziału we współzawodnictwie:5 lat 331 dni (2015 - 2021)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:218
wygrane: 68 (31.19%), przegrane: 150 (68.81%)
MężczyĽni:762
wygrane: 326 (42.78%), przegrane: 436 (57.22%)
SUMA:980
wygrane: 394 (40.2%), przegrane: 586 (59.8%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Aleksander Kleniewski (73.91%, 34/12)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Kalina Podjaska (84.62%, 11/2)Polityka prywatności Judostat.pl