Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UKJ 82 Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:Górczewska 201, 01-459 Warszawa
Aktualna liczba zawodników:138, w tym kobiet: 41 (29.71%), mężczyzn: 97 (70.29%)
Liczba zawodów:183
Czas udziału we współzawodnictwie:8 lat 152 dni (2015 - 2024)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:295
wygrane: 101 (34.24%), przegrane: 194 (65.76%)
MężczyĽni:832
wygrane: 353 (42.43%), przegrane: 479 (57.57%)
SUMA:1127
wygrane: 454 (40.28%), przegrane: 673 (59.72%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Antoni Mosing (76.47%, 13/4)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Kalina Podjaska (80.95%, 17/4)Polityka prywatności Judostat.pl