Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
Klub Sportowy Nastula Club Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:Ogólna 9, 01-702 Warszawa
Aktualna liczba zawodników:60, w tym kobiet: 16 (26.67%), mężczyzn: 44 (73.33%)
Liczba zawodów:98
Czas udziału we współzawodnictwie:5 lat 4 dni (2016 - 2021)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:145
wygrane: 80 (55.17%), przegrane: 65 (44.83%)
MężczyĽni:377
wygrane: 162 (42.97%), przegrane: 215 (57.03%)
SUMA:522
wygrane: 242 (46.36%), przegrane: 280 (53.64%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Davyd Trytiak (61.9%, 13/8)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Maja Rymarz (87.5%, 7/1)Polityka prywatności Judostat.pl