Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UMKS Ostrowia Ostrowiec ¦w.
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:¦więtokrzyski OZJudo
Adres:ul. ¦więtokrzyska 11, 27-400 Ostrowiec ¦w.
Aktualna liczba zawodników:102, w tym kobiet: 36 (35.29%), mężczyzn: 66 (64.71%)
Liczba zawodów:120
Czas udziału we współzawodnictwie:28 lat 128 dni (1995 - 2023)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:323
wygrane: 125 (38.7%), przegrane: 198 (61.3%)
MężczyĽni:548
wygrane: 222 (40.51%), przegrane: 326 (59.49%)
SUMA:871
wygrane: 347 (39.84%), przegrane: 524 (60.16%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Marcel Feliksiowski (75%, 9/3)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Gaja Sternik (83.33%, 5/1)Polityka prywatności Judostat.pl