Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
MMKS Wojownik Skierniewice
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Łódzki OZJudo
Poprzednie nazwy klubu: MLKS Widok Skierniewice (1993 - 1995)
MMKS Start Skierniewice (1996 - 2005)
Adres:ul. Jagiellońska 8/16 m2, 96-100 Skierniewice
Aktualna liczba zawodników:272, w tym kobiet: 107 (39.34%), mężczyzn: 165 (60.66%)
Liczba zawodów:394
Czas udziału we współzawodnictwie:28 lat 192 dni (1993 - 2022)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:1086
wygrane: 487 (44.84%), przegrane: 599 (55.16%)
MężczyĽni:2880
wygrane: 1354 (47.01%), przegrane: 1526 (52.99%)
SUMA:3966
wygrane: 1841 (46.42%), przegrane: 2125 (53.58%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Wiktor Mrówczyński (76.25%, 122/38)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Alicja Dyba (90.91%, 10/1)Polityka prywatności Judostat.pl