Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UKJ ASzWoj Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wyniki (chronologicznie)Lokaty
1.2.3.4.5.7.nie pkt.
1975 0 1 1 0 0 0 0
1976 0 0 3 0 0 0 0
1977 0 2 1 0 0 0 0
1978 1 3 1 0 0 0 0
1979 1 1 0 0 0 0 0
1981 3 0 0 0 0 0 0
1982 0 4 4 0 0 0 0
1983 0 2 1 0 1 0 5
1984 0 1 1 0 0 1 1
1985 0 0 0 0 0 3 5
1986 0 0 1 0 0 0 1
1987 0 0 3 0 0 2 1
1988 0 0 1 0 0 1 1
1989 1 1 0 0 1 0 0
1990 0 0 0 0 0 0 1
1991 0 0 1 0 2 0 4
1992 0 0 0 0 0 2 10
1993 0 0 0 0 2 0 6
1994 0 0 0 0 0 0 3
1995 1 0 0 0 0 0 5
1996 1 0 2 0 0 0 7
1997 1 1 1 0 3 0 7
1998 1 0 0 0 3 2 6
1999 1 1 5 0 0 0 6
2000 3 3 7 0 3 3 6
2001 2 1 10 0 3 11 9
2002 5 2 9 0 4 6 7
2003 2 1 8 0 3 0 4
2004 0 1 5 0 4 6 20
2005 2 2 4 0 1 6 6
2006 7 3 5 0 4 1 17
2007 3 2 7 0 5 5 24
2008 5 3 5 0 5 3 17
2009 6 1 6 0 7 4 39
2010 6 5 6 0 4 6 27
2011 11 7 15 0 9 6 31
2012 14 8 18 0 5 9 38
2013 13 12 12 1 16 5 42
2014 11 12 16 0 16 10 31
2015 14 13 19 0 15 4 33
2016 26 23 26 3 23 10 38
2017 50 24 41 5 24 12 25
2018 34 24 17 4 17 6 29
2019 12 9 11 4 5 7 12
RAZEM 237 173 273 17 185 131 524


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.7.nie pkt.
0 1 0 0 0 0 0
Mistrzostwa Polski Seniorów 6 12 14 0 12 9 30
Mistrzostwa Polski Młodzieży 3 2 11 0 7 3 11
Mistrzostwa Polski Juniorów 15 9 18 0 7 5 43
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14 11 17 0 11 20 68
Mistrzostwa Polski Młodzików 12 5 11 0 9 3 29
selekcyjne 98 80 135 3 98 69 287
mistrzowskie inne 17 5 13 2 10 4 12
towarzyskie 72 48 54 12 31 18 44
RAZEM 237 173 273 17 185 131 524

Polityka prywatności Judostat.pl