Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKJ Arcus Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

ROKMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
2006 1 0 1 0% 0 0 0 0 --- --- 1 0 1 0% 0
2007 3 0 3 0% 0 0 0 0 --- --- 3 0 3 0% 0
2008 17 7 10 41.18% 1.17 0 0 0 --- --- 17 7 10 41.18% 1.17
2009 8 2 6 25% 0.4 0 0 0 --- --- 8 2 6 25% 0.4
2010 18 4 14 22.22% 0.36 0 0 0 --- --- 18 4 14 22.22% 0.36
2011 24 12 12 50% 1.71 20 9 11 45% 1.29 44 21 23 47.73% 1.5
2012 43 28 15 65.12% 2 14 7 7 50% 1.75 57 35 22 61.4% 1.94
2013 49 23 26 46.94% 1.28 0 0 0 --- --- 49 23 26 46.94% 1.28
2014 15 9 6 60% 2.25 0 0 0 --- --- 15 9 6 60% 2.25
2015 9 5 4 55.56% 1 0 0 0 --- --- 9 5 4 55.56% 1
2016 67 23 44 34.33% 0.79 24 7 17 29.17% 0.78 91 30 61 32.97% 0.79
2017 159 72 87 45.28% 1.2 121 61 60 50.41% 1.61 280 133 147 47.5% 1.36
2018 154 72 82 46.75% 1.41 80 42 38 52.5% 1.5 234 114 120 48.72% 1.44
2019 67 24 43 35.82% 1 9 7 2 77.78% 1.75 76 31 45 40.79% 1.11
2020 26 11 15 42.31% 1.1 13 6 7 46.15% 1.5 39 17 22 43.59% 1.21
2021 64 27 37 42.19% 1.17 29 13 16 44.83% 1.44 93 40 53 43.01% 1.25
2022 42 17 25 40.48% 1.31 6 3 3 50% 1.5 48 20 28 41.67% 1.33
2023 110 44 66 40% 1 37 16 21 43.24% 1.33 147 60 87 40.82% 1.07
2024 8 6 2 75% 3 4 2 2 50% 2 12 8 4 66.67% 2.67
RAZEM 884 386 498 43.67% 1.17 357 173 184 48.46% 1.47 1241 559 682 45.04% 1.25


Ranga zawodówMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
MP Seniorów 7 2 5 28.57% 0.67 14 7 7 50% 1.17 21 9 12 42.86% 1
MP Juniorów 8 6 2 75% 3 12 7 5 58.33% 2.33 20 13 7 65% 2.6
MP Juniorów Młodszych 0 0 0 --- --- 4 3 1 75% 3 4 3 1 75% 3
MP Młodzików 40 24 16 60% 1.85 3 2 1 66.67% 2 43 26 17 60.47% 1.86
selekcyjne 318 140 178 44.03% 1.09 127 64 63 50.39% 1.56 445 204 241 45.84% 1.2
mistrzowskie inne 212 93 119 43.87% 1.26 45 23 22 51.11% 1.44 257 116 141 45.14% 1.29
towarzyskie 299 121 178 40.47% 1.11 152 67 85 44.08% 1.34 451 188 263 41.69% 1.18
RAZEM 884 386 498 43.67% 1.17 357 173 184 48.46% 1.47 1241 559 682 45.04% 1.25Polityka prywatności Judostat.pl