Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Reprezentacja Polski Juniorów
 

Lp.RokStartyilość zawodnikówWalkiśrednia Head to head
(średnia liczona jako
suma h2h zawodników / il. zawodników)
LokatyEfektywność
(Il. miejsc punktowanych / il. startów)
Trenerzy Kadry Narodowej
wygraneprzegrane12357mężczyznkobiet
1. 2016 16 16 17 18
32.19%
  
0 0 2 2 0
25%
  
Jerzy Jatowtt Joanna Majdan
2. 2015 29 20 36 35
35%
  
0 1 4 2 4
37.93%
  
Jerzy Jatowtt Joanna Majdan
3. 2014 24 19 29 27
32.39%
  
1 1 1 3 1
29.17%
  
Jerzy Jatowtt Joanna Majdan
4. 2013 23 13 29 25
38.28%
  
1 1 1 1 2
26.09%
  
Piotr Sadowski Joanna Majdan
5. 2012 17 17 19 18
24.31%
  
1 0 1 1 1
23.53%
  
Piotr Sadowski Joanna Majdan
6. 2011 29 21 32 35
30.17%
  
0 1 3 3 2
31.03%
  
Piotr Sadowski Joanna Majdan
7. 2010 30 21 22 33
25.4%
  
0 0 2 0 3
16.67%
  
Piotr Sadowski Joanna Majdan
8. 2009 29 23 36 38
31.28%
  
0 2 3 3 6
48.28%
  
Mirosław Błachnio Piotr Sadowski
9. 2008 24 17 44 32
44.11%
  
3 0 2 4 2
45.83%
  
Mirosław Błachnio Robert Radlak
10. 2007 13 13 19 18
32.05%
  
1 1 0 1 1
30.77%
  
Mirosław Błachnio Robert Radlak
11. 2006 19 15 29 29
36.83%
  
0 0 3 2 2
36.84%
  
Mirosław Błachnio Robert Radlak
12. 2005 14 14 18 20
33.1%
  
0 0 1 1 2
28.57%
  
Mirosław Błachnio Ryszard Rejdych
13. 2004 22 15 33 31
38.74%
  
0 1 4 2 0
31.82%
  
Mirosław Błachnio Ryszard Rejdych
14. 2003 13 13 26 16
48.72%
  
0 1 3 2 0
46.15%
  
Mirosław Błachnio Ryszard Rejdych
15. 2002 20 15 21 30
29.01%
  
0 0 1 2 4
35%
  
Piotr Sadowski Ryszard Rejdych
16. 2001 14 14 23 22
37.14%
  
0 0 3 2 2
50%
  
Piotr Sadowski Ryszard Rejdych
17. 2000 22 15 56 28
57.07%
  
2 4 3 3 3
68.18%
  
Ryszard Rejdych
18. 1999 14 14 22 23
37.14%
  
0 0 2 3 1
42.86%
  
Jarosław Wołowicz Ryszard Rejdych
19. 1998 24 18 54 37
47.87%
  
0 2 5 7 3
70.83%
  
Jarosław Wołowicz Ryszard Rejdych
20. 1997 14 14 29 19
43.09%
  
1 0 4 2 0
50%
  
Ryszard Rejdych
21. 1996 28 19 37 48
31.66%
  
0 2 2 2 4
35.71%
  
Ryszard Rejdych
22. 1995 14 14 19 21
32.02%
  
1 1 1 1 1
35.71%
  
Ryszard Rejdych
23. 1994 17 12 29 25
44.03%
  
0 0 5 2 1
47.06%
  
Jarosław Wołowicz Ryszard Rejdych
24. 1993 13 13 17 21
30.64%
  
0 1 1 2 1
38.46%
  
Wiesław Błach Adam Adamczyk
25. 1992 13 13 14 18
30.77%
  
1 1 1 0 1
30.77%
  
Zbigniew Zamęcki
26. 1991 12 12 20 14
43.19%
  
1 2 2 0 2
58.33%
  
Zbigniew Zamęcki Andrzej Witkowicz
27. 1990 18 14 20 18
31.43%
  
0 3 4 1 0
44.44%
  
Zbigniew Zamęcki
28. 1989 14 14 35 22
55.6%
  
0 0 4 5 3
85.71%
  
29. 1988 3 3 0 0
---
 
3 0 0 0 0
100%
 
30. 1987 14 14 22 21
37.74%
  
1 1 2 1 1
42.86%
  
31. 1986 21 18 31 29
32.65%
  
2 1 2 3 4
57.14%
  
32. 1985 7 7 15 9
50.71%
  
1 1 0 2 1
71.43%
  
33. 1984 7 7 12 9
39.05%
  
1 0 1 0 1
42.86%
  
34. 1983 7 7 10 12
33.57%
  
0 0 1 2 1
57.14%
  
35. 1982 7 7 15 10
53.33%
  
1 0 1 1 1
57.14%
  
36. 1981 6 6 14 11
46.11%
  
1 0 0 2 1
66.67%
  
37. 1980 1 1 0 0
---
 
0 0 1 0 0
100%
 
38. 1979 7 7 14 14
43.33%
  
0 0 2 1 1
57.14%
  
39. 1978 1 1 0 0
---
 
0 1 0 0 0
100%
 
40. 1977 7 7 15 11
56.43%
  
0 0 1 4 0
71.43%
  
41. 1976 14 10 29 19
45.31%
  
0 2 4 3 1
71.43%
  
42. 1975 8 8 0 0
---
 
1 0 2 2 0
62.5%
  
43. 1974 4 4 4 6
33.33%
  
0 0 1 1 1
75%
  
44. 1973 8 8 0 0
---
 
0 0 0 3 2
62.5%
  
45. 1971 4 4 0 0
---
 
0 1 3 0 0
100%
 
46. 1970 3 3 0 0
---
 
0 1 2 0 0
100%
 
47. 1966 1 1 0 0
---
 
0 1 0 0 0
100%
 
48. 1964 2 2 0 0
---
 
0 1 1 0 0
100%
 

Polityka prywatności Judostat.pl