Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Reprezentacja Polski Seniorów
 

Lp.RokStartyilość zawodnikówWalkiśrednia Head to head
(średnia liczona jako
suma h2h zawodników / il. zawodników)
LokatyEfektywność
(Il. miejsc punktowanych / il. startów)
Trenerzy Kadry Narodowej
wygraneprzegrane12357mężczyznkobiet
1. 2016 22 18 14 22
24.81%
  
0 0 1 0 0
4.55%
  
Piotr Sadowski Aneta Szczepańska
2. 2015 28 16 23 30
35.94%
  
0 0 0 2 0
7.14%
  
Piotr Sadowski Aneta Szczepańska
3. 2014 24 16 20 24
29.05%
  
0 0 2 0 0
8.33%
  
Piotr Sadowski Aneta Szczepańska
4. 2013 14 11 10 14
26.06%
  
0 0 0 0 0
---
 
Adam Maj Adam Maj
5. 2012 17 11 22 21
42.92%
  
0 2 1 2 2
41.18%
  
Adam Maj Adam Maj
6. 2011 31 20 31 33
35.69%
  
0 0 1 2 0
9.68%
  
Adam Maj Adam Maj
7. 2010 29 17 23 32
28.17%
  
0 0 2 1 2
17.24%
  
(trenerzy klubowi) Robert Radlak
8. 2009 18 12 14 21
31.39%
  
0 2 0 1 2
27.78%
  
Marek Adam Robert Radlak
9. 2008 22 14 27 31
30.87%
  
0 1 1 2 3
31.82%
  
Marian Tałaj Jerzy Dodzian
10. 2007 39 25 66 59
40.92%
  
1 1 3 5 5
38.46%
  
Marian Tałaj Jerzy Dodzian
11. 2006 16 15 20 24
38.78%
  
0 1 0 2 2
31.25%
  
Marian Tałaj Jerzy Dodzian
12. 2005 29 18 32 44
24.34%
  
0 1 2 1 4
27.59%
  
Marian Tałaj Jerzy Dodzian
13. 2004 19 15 21 31
29.44%
  
0 1 0 2 4
36.84%
  
Wiesław Błach Radosław Laskowski
14. 2003 28 15 45 43
40.33%
  
0 0 3 2 6
39.29%
  
Wiesław Błach Radosław Laskowski
15. 2002 14 13 18 16
28.2%
  
1 0 2 0 1
28.57%
  
Wiesław Błach Radosław Laskowski
16. 2001 29 17 34 40
31.14%
  
0 0 2 5 1
27.59%
  
Wiesław Błach Radosław Laskowski
17. 2000 21 17 20 32
22.86%
  
0 0 1 3 2
28.57%
  
Marek Rzepkiewicz Wiesław Błach
18. 1999 30 21 29 42
30.94%
  
1 1 0 2 2
20%
  
Janusz Pawłowski Wiesław Błach
19. 1998 14 12 23 20
46.25%
  
0 2 2 2 1
50%
  
Janusz Pawłowski Radosław Laskowski
20. 1997 30 18 53 40
41.97%
  
3 0 5 2 3
43.33%
  
Janusz Pawłowski Wiesław Błach
21. 1996 28 17 45 39
37.82%
  
2 1 1 5 3
42.86%
  
Jarosław Wołowicz Wiesław Błach
22. 1995 32 20 51 44
46.44%
  
2 0 5 0 3
31.25%
  
Jarosław Wołowicz Wiesław Błach
23. 1994 16 14 31 20
45.27%
  
2 3 1 0 3
56.25%
  
Marek Rzepkiewicz
24. 1993 25 16 41 33
27.16%
  
2 0 3 3 3
44%
  
Marek Rzepkiewicz Andrzej Witkowicz
25. 1992 25 20 42 37
40.11%
  
2 0 1 5 5
52%
  
Marek Adam Jerzy Dodzian
26. 1991 30 19 51 42
43.77%
  
1 3 4 3 3
46.67%
  
Marek Adam Jerzy Dodzian
27. 1990 12 12 14 16
27.08%
  
1 0 1 2 0
33.33%
  
Ryszard Zieniawa Jerzy Dodzian
28. 1989 23 15 44 30
44.59%
  
1 2 6 0 5
60.87%
  
Ryszard Zieniawa Jacek Skubis
29. 1988 22 19 36 29
42.63%
  
1 1 4 2 4
54.55%
  
Ryszard Zieniawa Jacek Skubis
30. 1987 30 19 47 35
45.68%
  
2 1 8 3 1
50%
  
Ryszard Zieniawa Jacek Skubis
31. 1986 22 14 41 29
50.91%
  
1 1 6 4 2
63.64%
  
Ryszard Zieniawa Jacek Skubis
32. 1985 23 17 41 35
49.22%
  
1 1 5 3 3
56.52%
  
Ryszard Zieniawa Jacek Skubis
33. 1984 19 14 23 28
37.18%
  
0 0 1 5 3
47.37%
  
Ryszard Zieniawa Jacek Skubis
34. 1983 13 8 22 17
41.64%
  
0 1 3 0 2
46.15%
  
Ryszard Zieniawa Jacek Skubis
35. 1982 12 10 20 17
43.29%
  
0 0 3 2 1
50%
  
Ryszard Zieniawa Jacek Skubis
36. 1981 16 8 34 21
58.67%
  
2 1 1 1 3
50%
  
Ryszard Zieniawa Jacek Skubis
37. 1980 16 9 22 27
36.55%
  
0 0 1 3 2
37.5%
  
Waldemar Sikorski
38. 1979 16 9 26 30
39.24%
  
0 0 2 1 1
25%
  
Waldemar Sikorski
39. 1978 7 6 21 14
60.06%
  
0 1 0 1 2
57.14%
  
Waldemar Sikorski
40. 1977 8 7 0 0
---
 
1 1 1 0 0
37.5%
  
Waldemar Sikorski
41. 1976 18 10 25 21
43.64%
  
0 1 3 1 1
33.33%
  
Waldemar Sikorski
42. 1975 24 13 41 28
50.38%
  
1 0 3 2 1
29.17%
  
Waldemar Sikorski
43. 1974 11 9 18 15
46.67%
  
0 1 1 3 1
54.55%
  
Waldemar Sikorski
44. 1973 10 8 14 12
40.83%
  
0 0 1 1 0
20%
  
Waldemar Sikorski
45. 1972 13 10 13 14
25.83%
  
0 1 1 0 0
15.38%
  
Waldemar Sikorski
46. 1971 15 8 13 10
36.25%
  
0 1 1 0 1
20%
  
Waldemar Sikorski
47. 1970 7 7 0 0
---
 
0 0 0 0 0
---
 
Waldemar Sikorski
48. 1969 11 8 4 7
20.83%
  
0 1 1 0 0
18.18%
  
Waldemar Sikorski
49. 1968 4 4 0 0
---
 
0 0 1 0 0
25%
  
Waldemar Sikorski
50. 1967 5 4 0 0
---
 
0 0 0 0 0
---
 
51. 1966 4 4 0 0
---
 
0 1 0 0 0
25%
  
52. 1965 4 3 0 0
---
 
0 0 1 0 0
25%
  
53. 1964 9 7 0 0
---
 
0 0 0 0 0
---
 
54. 1963 5 5 0 0
---
 
0 0 1 0 0
20%
  
55. 1961 4 3 0 0
---
 
0 0 0 0 0
---
 
56. 1960 2 2 0 0
---
 
0 0 0 0 0
---
 
57. 1959 2 2 0 0
---
 
0 0 0 0 0
---
 

Polityka prywatności Judostat.pl