Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
Mateusz Prokopiuk
 


Ostatni klub:KJ Politechniki Białostockiej Białystok
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
KJ Politechniki Białostockiej Białystok (15) (2016 - 2020)
Kategorie wagowe:
-38 kg(6 startów w latach 2016-2017)
-42 kg(2 starty w roku 2017)
-46 kg(5 startów w latach 2017-2018)
-55 kg(2 starty w latach 2019-2020)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-38 kg(1 start w roku 2016)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Warszawa; 10.09.2016
Ostatnie zawody:Eliminacje Regionu II do OOM- 2003-2004, Warszawa; 28.03.2020
Długość kariery startowej:3 lata, 200 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy3 lata(10 startów w latach 2016 - 2018)
juniorzy młodsi4 lata(5 startów w latach 2017 - 2020)

Polityka prywatności Judostat.pl