Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
Jakub Fiłończuk
 


Ostatni klub:KJ Politechniki Białostockiej Białystok
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
KJ Politechniki Białostockiej Białystok (5) (2016 - 2019)
Kategorie wagowe:
-66 kg(2 starty w roku 2016)
-73 kg(1 start w roku 2017)
-81 kg(2 starty w latach 2018-2019)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-66 kg(1 start w roku 2016)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Warszawa; 10.09.2016
Ostatnie zawody:Eliminacje Regionu II do OOM, Warszawa; 31.03.2019
Długość kariery startowej:2 lata, 202 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy3 lata(4 starty w latach 2016 - 2018)
juniorzy młodsi1 rok(1 start w roku 2019)

Polityka prywatności Judostat.pl