Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
Klub Judo Boa Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:ul. 1-Praskiego Pułku, Warszawa
Aktualna liczba zawodników:104, w tym kobiet: 24 (23.08%), mężczyzn: 80 (76.92%)
Liczba zawodów:57
Czas udziału we współzawodnictwie:4 lat 18 dni (2015 - 2019)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:83
wygrane: 19 (22.89%), przegrane: 64 (77.11%)
MężczyĽni:345
wygrane: 93 (26.96%), przegrane: 252 (73.04%)
SUMA:428
wygrane: 112 (26.17%), przegrane: 316 (73.83%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Mikołaj Modzelewski (61.54%, 8/5)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Ewa Pietrzak (69.23%, 9/4)



Polityka prywatności Judostat.pl