Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UKS-GKJ Głogów
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Dolno¶l±ski OZJudo
Adres:Przemysłowa 13/6, 67-200 Głogów
Aktualna liczba zawodników:133, w tym kobiet: 46 (34.59%), mężczyzn: 87 (65.41%)
Liczba zawodów:215
Czas udziału we współzawodnictwie:19 lat 346 dni (1997 - 2017)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:575
wygrane: 209 (36.35%), przegrane: 366 (63.65%)
MężczyĽni:917
wygrane: 358 (39.04%), przegrane: 559 (60.96%)
SUMA:1492
wygrane: 567 (38%), przegrane: 925 (62%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Kacper Lukasik (62.5%, 10/6)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Joanna Tytonik (59.32%, 35/24)Polityka prywatności Judostat.pl