Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
KS MaKo Judo Wrocław
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Dolno¶l±ski OZJudo
Adres:Racławicka 71/1, 53-149 Wrocław
Aktualna liczba zawodników:44, w tym kobiet: 13 (29.55%), mężczyzn: 31 (70.45%)
Liczba zawodów:96
Czas udziału we współzawodnictwie:7 lat 275 dni (2012 - 2019)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:312
wygrane: 159 (50.96%), przegrane: 153 (49.04%)
MężczyĽni:737
wygrane: 391 (53.05%), przegrane: 346 (46.95%)
SUMA:1049
wygrane: 550 (52.43%), przegrane: 499 (47.57%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Jakub Wilczyński (82.14%, 23/5)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Iga Sienkiewicz (73.63%, 67/24)Polityka prywatności Judostat.pl