Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UKS Arashi ŁódĽ
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Łódzki OZJudo
Adres:Turoszowska 6/11, 91-025 ŁódĽ
Aktualna liczba zawodników:40, w tym kobiet: 12 (30%), mężczyzn: 28 (70%)
Liczba zawodów:45
Czas udziału we współzawodnictwie:5 lat 31 dni (2014 - 2019)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:129
wygrane: 59 (45.74%), przegrane: 70 (54.26%)
MężczyĽni:138
wygrane: 35 (25.36%), przegrane: 103 (74.64%)
SUMA:267
wygrane: 94 (35.21%), przegrane: 173 (64.79%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Dominik Pi±tek (40%, 6/9)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Alicja Witanowska (69.57%, 16/7)Polityka prywatności Judostat.pl