Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UKJ 82 Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:Górczewska 201, 01-459 Warszawa
Aktualna liczba zawodników:102, w tym kobiet: 32 (31.37%), mężczyzn: 70 (68.63%)
Liczba zawodów:110
Czas udziału we współzawodnictwie:4 lat 3 dni (2015 - 2019)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:169
wygrane: 54 (31.95%), przegrane: 115 (68.05%)
MężczyĽni:647
wygrane: 280 (43.28%), przegrane: 367 (56.72%)
SUMA:816
wygrane: 334 (40.93%), przegrane: 482 (59.07%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Jakub Ciesielski (75%, 21/7)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Matylda Bryła (54.55%, 6/5)Polityka prywatności Judostat.pl