Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UKJ Orzeł Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:ul. Tarnowiecka 4, 04-174 Warszawa
Aktualna liczba zawodników:79, w tym kobiet: 52 (65.82%), mężczyzn: 27 (34.18%)
Liczba zawodów:119
Czas udziału we współzawodnictwie:28 lat 208 dni (1991 - 2019)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:821
wygrane: 435 (52.98%), przegrane: 386 (47.02%)
MężczyĽni:74
wygrane: 24 (32.43%), przegrane: 50 (67.57%)
SUMA:895
wygrane: 459 (51.28%), przegrane: 436 (48.72%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
(0%, /)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Marta Waz (76.47%, 39/12)Polityka prywatności Judostat.pl