Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
KS AZS AWF Gorzów Wlk.
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Lubuski OZJudo
Adres:ul. My¶liborska 36, 66-400 Gorzów Wlk.
Aktualna liczba zawodników:99, w tym kobiet: 52 (52.53%), mężczyzn: 47 (47.47%)
Liczba zawodów:166
Czas udziału we współzawodnictwie:39 lat 202 dni (1981 - 2020)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:427
wygrane: 177 (41.45%), przegrane: 250 (58.55%)
MężczyĽni:323
wygrane: 116 (35.91%), przegrane: 207 (64.09%)
SUMA:750
wygrane: 293 (39.07%), przegrane: 457 (60.93%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Ignacy Studnicki (65.12%, 28/15)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Maria Gontowicz-Szałas (93.94%, 31/2)Polityka prywatności Judostat.pl