Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UKJ Lemur Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:Zaułek 34, 03-287 Warszawa
Aktualna liczba zawodników:653, w tym kobiet: 211 (32.31%), mężczyzn: 442 (67.69%)
Liczba zawodów:260
Czas udziału we współzawodnictwie:7 lat 57 dni (2012 - 2019)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:3604
wygrane: 1887 (52.36%), przegrane: 1717 (47.64%)
MężczyĽni:7269
wygrane: 3913 (53.83%), przegrane: 3356 (46.17%)
SUMA:10873
wygrane: 5800 (53.34%), przegrane: 5073 (46.66%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Batłomiej Lis (89.58%, 43/5)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Julia Tereszczuk (100%, 4/0)Polityka prywatności Judostat.pl